×
Sosyal Sorumluluk Politikası
Sosyal Sorumluluk Politikası

PLASTEN sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

PLASTEN olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin özel isteklerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onlara bu anlayışla ortak olmaya davet etmekteyiz.

PLASTEN şirket politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir;

  • PLASTEN’de çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir.
  • PLASTEN şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi özellikleri ve yetenekleri ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.
  • PLASTEN tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.
  • Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulmaktadır.
  • PLASTEN’de çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.
  • PLASTEN çalışanlarına serbestçe bir araya gelebilme özgürlüğünü tanımaktadır.
  • PLASTEN çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesai yapmamakta ve çalışanlarına haftada bir gün izin vermektedir.
  • PLASTEN ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.
  • PLASTEN çevre kirliliği, doğanın ve hayvanların korunması konusunda son derece hassasiyetli olup sosyal sorumluluğunu yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir.
  • PLASTEN şirket politikasındaki tüm kriterleri kalite yönetim sistemleri ile kontrol altına almakta ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetilmekte, faaliyetlerini sürdürmeyi tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte hedeflemektedir