×
Değerlerimiz
Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

Kalite Yönetimi

Plasten olarak tüm müşterilerimize müşteri gereksinim ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı taahhüt ediyoruz. Bu çerçevede teknolojimizi, mühendislik çözümlerimizi, ürünlerimizi, süreç ve hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştiriyor ve en son teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Uyum

Plasten’ in amacı, iş, toplum ve çevre için daha iyi bir dünya yaratmaya katkı ve uyum sağlamaktır.

Sürdürülebilirlik performansımızı belirlenen hedefler doğrultusunda ölçüyor ve takip ediyoruz.

Yarın burada olmak için bugün çalışıyoruz. Çalışanlarımız, ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte yaptığımız her şeyle değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu noktada insanlar, dünya ve karlılık açısından hassas dengeyi korumaya çalışıyoruz.

Plasten olarak işimizi sorumlulukla ve sürdürülebilir bir şekilde yapmayı taahhüt ediyor ve aynı taahhüttü tüm paydaşlarımızdan bekliyoruz. Bağlı bulunduğumuz yasalara tam uyum ve iyi iş ahlakı prensipleri faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Etik kurallarımız ve şirket prosedürlerimiz bize günlük faaliyetlerimizde yol gösterici unsurlardır.

Sürekli İyileştirme

Süreçlerimizde ve sistemlerimizde sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırmak; değişkenlik kaynaklarını sürekli olarak azaltarak her seferinde zamanında en yüksek kaliteyi sunmak için ihtiyaç olan modelleri kullanıyoruz.

Operasyonel mükemmellik ile proses ya da performans üzerinde küçük iyileştirme adımları ile uzun süreli ve kalıcı etki yaratarak başarıya ve sürdürülebilirliğe ulaşmayı hedefliyoruz.

Temel hedefimiz, problemlere karşı kendiliğinden harekete geçen, sürekli iyileştirme kültürünü benimsemiş çalışanlar yetiştirmektir

İşe Alım Süreci

Plasten, performansları ile fark yaratacak çalışanlarını modern yöntemlerle seçer. Beyaz ve Mavi yaka çalışan başvuruları internet ve fabrikalarımıza şahsi başvurularla yaparlar. İnsan Kaynakları Sorumluları tarafından adaylarla görüşmeler yapılarak aranılan pozisyon yetkinliklerine uygunluğu değerlendirilir. İnsan Kaynakları Sorumlularınca uygun görünen adaylar başvurdukları pozisyonun yöneticileri ile görüştürülür. Tüm değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylar artık Plasten Aile Üyesidir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın doğru işi yapmaları ve yaptıkları işte en iyi olmaları için eğitim ve gelişim imkânı sağlıyoruz. Eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi çeşitli eğitim programları gerek hizmet içi gerekse dış hizmet alarak kendilerini daha fazla geliştirme imkânı sağlıyoruz. Kendini geliştiren çalışanlarımızla hep bir adım önde olacağımıza inanıyoruz.

Performans Yönetimi

Belirli kademede olan iş arkadaşlarımızın çalışmalarını yıllık bazda 'Performans Yönetim Sistemimiz' çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonucu ortaya çıkan sonuçlara göre eğitim ve kişisel gelişim planları yapıyoruz.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi

Plasten Ailesi içinde kendisini geliştiren, hedeflerine ulaşan, kişisel davranışları ile farkını ortaya koyan aile üyeleri değerlendirilir. İşletmelerin hali hazırdaki ve gelecekteki yapısı göz önünde bulundurularak potansiyeli ile öne çıkan çalışanlar için kariyer planlaması yapılır.

Çalışma Kültürü, Çalışanlarımızın Hakları, Etik Kurallar

Plasten için her şeyin merkezinde insan yer almaktadır. Bu nedenle çalışanlarımız ve onların gelişimi bizim için çok değerlidir. Çalışanlarımıza her zaman en iyi çalışma ortamını sunmaya çalışırız.

Sürdürebilir büyümemiz için çalışanlarımızın refahı ve süreçlerimize katkısını önemsiyoruz.

Plasten'de Etik Kurallar çok net belirlenmiştir. Tüm çalışanlarımızın buna uymasını bekler ve kontrol ederiz. Yolsuzluk ve Etik olmayan uygulamalara karşı sıfır toleransa sahibiyiz. Şahsi ya da kurumsal tüm faaliyetlerimizi en yüksek etik standartlara ve yürürlükte olan yasalara uygun olarak yürütür ve her zaman saygın bir vatandaş olmaya çalışırız.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımımız çok nettir; “önce insan sonra iş”.

Eğitim, çalışanlarımızın ve dolayısıyla bizim gelişimimiz için çok önemlidir. O nedenle gerçek anlamda eğitime ve dolayısıyla çalışanlarımıza yatırım yaparız. Her şeyin ötesinde biz Plasten olarak bir aileyiz ve her çalışanımızı bu ailenin bir ferdi olarak görürüz.

Kendi çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, müşterilerimize ve topluluklara kadar değer zincirimiz boyunca insanları desteklemeyi amaçlıyoruz.

Kendini işine adamış bir yönetim ekibi, çalışanlarımız arasındaki katılım ve sistematik bir çalışma biçimi sayesinde İSG performansımızı sürekli olarak iyileştiriyor ve çalışanlarımızın sağlığını koruyoruz.

Plasten; yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı prensip olarak kabul etmiştir. Uluslararası ve Ulusal Yasal mevzuatlara uyduğumuz gibi, çalışanlarımızın bu konuda bilinç seviyesini arttırmak amacıyla eğitimlerimize devam ederiz. İş kolumuzdan doğabilecek meslek hastalıklarını tespit edip önlemeyi, koruyucu ekipmanları çalışanlarımıza sağlamayı ve onları bu konuda bilinçlendirmek görevimizdir.

Çevre Sorumluluğumuz

Kaynak ve enerji verimliliği sağlayarak çevresel ayak izimizi proaktif olarak azaltmak Plasten'in merkezinde yer alır.

Hangi sektörde olursak olalım veya hangi işi yaparsak yapalım içinde yaşadığımız bu dünyayı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak herkesin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir gelişimimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz çevreci üretim anlayışımız doğrultusunda üretim süreçlerimizde de çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz.

Çevre yönetim anlayışımızın temelini Çevre Politikamız oluşturmaktadır. Bu çerçevede enerji, hava emisyonları gibi çevreye olan etkilerimizi takip ediyor, su tüketimi, atık yönetimini azaltımı, geri dönüşüm oranlarımızı iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimizin bir çıktısı olarak ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ile belgelendiriyoruz. Aynı hassasiyeti tedarikçi seçimlerimizde de gösteriyor ve mümkün olduğu kadar çevre yönetim sistemine sahip firmalara öncelik veriyoruz.

Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Etkinlikler

Plasten 200'ü aşkın bireyi olan büyük bir ailedir. Aile olma, birlik olma bilinci ile çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek, aralarındaki bağları güçlendirmek için etkinlikler düzenlemekteyiz.

İçinde bulunduğumuz topluma karşı sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle toplumsal gelişime katkı sağlayacak projeler üretiyor ve uyguluyoruz.

Müşterilerimiz

Müşterilerimiz varlığımızın temelidir. Faaliyette bulunduğumuz alanlarda müşterilerimizin ilk tercihi olmak için çalışırız ve tüm faaliyetlerimizin merkezine müşterilerimizi koyarız. En iyi ürün ve hizmeti sunabilmek için daima müşterilerimizi dinler ve onları anlamaya çalışırız.

Sıfır Hata Yaklaşımı

Plasten, en yüksek kaliteyi elde etmek için üretimlerinde “Sıfır Hata” politikasını uygulamaktadır. Üreten kişinin her defasında işini sıfır hatayla, hep doğru yapmasını amaçlayan bir üretim ve yönetim benimseyerek kontrol ve tamirler olmadan müşteriye hatasız (sıfır hatalı) ürün göndermeyi hedefler.

Üretimde hatasızlaştırmaya yönelik çalışmalar;

Sertifikalarımız

Müşterilerimizin kalite gerekliliklerini yerine getirmek, ulusal ve uluslararası düzenlemelere İSG ve çevre standartlarına uyum sağlamak için sahip olduğumuz yönetim sistem belgelerine sahibiz.

Ekonomik Sorumluluk

Sağlam finansal yapı ve performans, sürdürülebilirlik için temel yapı taşlarındandır. Rekabetçiliğimizi kaybetmeden karlılığı sağlamak hedefi ile tüm faaliyetlerimizi bu çerçevede sürekli olarak gözden geçiriyoruz.

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçilerimizin iş performansının, müşterilerimize Plasten’ in iş performansı olarak yansıdığı düşüncesiyle, tedarikçi kalite yönetim süreçlerine büyük bir önem veriyor; tedarikçilerimiz ile kalite, hizmet, yenilikçilik, planlara uygunluk, maliyet, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında birlikte çalışarak nihai performansımızı arttırmayı hedefliyoruz.

Tedarikçi Geliştirme Faaliyetlerini alanında uzman ekibimiz ile kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde yürütüyoruz. Uzun süreli ve kalıcı tedarikçi ağı oluşturmak ve tüm tedarikçilerimizle ortak hedefler doğrultusunda çalışmak önceliğimizdir.

Risk Yönetimi

Kesintisiz üretim, doğru zamanda doğru ürününü piyasada olması için riskleri analiz etmeye ve oluşmadan ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tedarik süreçlerinde tedarikçi bazında yaptığımız değerlendirmeler yanında günümüzde önemli hale gelen jeopolitik riskleri de değerlendirmelerimiz içine dahil ediyoruz. Plasten tedarik ekibi mümkün olan her malzeme için alternatif kaynak tespiti yapmaktadır.

İyi yapılandırılmış risk sürecimiz, Plasten’ in şeffaf, sistematik ve uygulamalı bir risk yönetimi yaklaşımına sahip olmasını sağlar. Risk sürecinin amacı, Plasten içindeki her bir varlığın önemli risklerini ve bu tür risklerin nasıl yönetildiğini daha iyi anlamasını sağlamaktır. Amaç ayrıca, Plasten için önemli kısa vadeli ve uzun vadeli riskler hakkında ortak bir görüş oluşturmaktır.