×
Bilgi Güvenliği Politikamız
Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikası

Plasten, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda;

  • Çalışanlarımızın katılımı ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı,
  • Bilmesi Gerektiği Kadar Prensibi ile sorumluların yetkisi dahilinde bilgiye erişebilmelerini sağlamayı,
  • Paydaşlarımızın verilerini korumayı,
  • İş sürekliliği kapsamında müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi,
  • Bilgi Güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uymayı,
  • Bilgi Güvenliği İhlal olaylarını önlemeyi,
  • Amaç olarak edinmiş bulunmaktayız.