×
İSG ve Çevre Kalite Politikası
İSG ve Çevre Kalite Politikası

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri Kalite Politikası

Plasten; çevre dostu bir firma olarak önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliğidir.

Bu doğrultuda;

 • Çalışanlarımız ve Paydaşlarımızı İSG ve Çevre uygulamalarının yaşam tarzı olarak benimsenmesini ve bilinçlendirmesini sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel riskleri belirleyip önlemeyi,
 • İSG ve Çevre performansının sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm paydaşlarımızla birlikte sağlamayı,
 • Çalışma sahamızı düzenleyerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın aileleriyle birlikte mutlu bir yaşam sürmesi için çaba göstermeyi,
 • İnsan kaynağımızın mutluluğu ve gelişimi için her türlü eğitim ve desteği vermeyi,
 • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışmayı,
 • Yaşadığımız çevreyi çocuklarımıza miras bırakacağımızın bilinciyle çevre kirliliğini önlemeyi ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,
 • Enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
 • Atık oluşumunu azaltmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı desteklemeyi,
 • Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altına tutmayı,
 • İSG ve Çevre Kalite yönetim sistemleri şartlarını yerine getirerek etkinliğini ve sürekli geliştirmesini Taahhüt ederiz.