×
İSG ve Çevre Kalite Politikamız
İSG ve Çevre Kalite Politikamız

Plasten; Çevre dostu bir firma olarak önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliğidir.

Bu doğrultuda;

 • Çalışanlarımız ve Paydaşlarımızı İSG ve Çevre uygulamalarının yaşam tarzı olarak benimsenmesini ve bilinçlendirmesini sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel riskleri belirleyip önlemeyi,
 • İş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kazalarını olabildiğince azaltmayı ve mümkünse tamamen sıfırlamayı,
 • Sistemin sürekli iyileştirilmesi amacıyla sağlık ve güvenlik önemlerinin alınması için yeterli kaynak ve organizasyonu sağlamayı,
 • İSG ve Çevre performansının sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm paydaşlarımızla birlikte sağlamayı,
 • Çalışma sahamızı düzenleyerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın aileleriyle birlikte mutlu bir yaşam sürmesi için çaba göstermeyi,
 • İnsan kaynağımızın güvenliği, mutluluğu ve gelişimi için her türlü eğitim ve desteği vermeyi,
 • Çalışanlarımızın ergonomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun çalışma koşullarını, çalışanlara işin gerektirdiği özelliklerde KKD ve makine güvenliğini de sağlayarak güvenli çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslar arası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışmayı,
 • Yaşadığımız çevreyi çocuklarımıza miras bırakacağımızın bilinciyle çevre kirliliğini önlemeyi ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,
 • Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutarak, kaynakların kullanımını minimize etmeyi,
 • Kimyasal kullanımını minimize etmeyi, çevre ve sağlık açısından en uygun kimyasal seçimini yapmayı,
 • Acil durumlara hazırlıklı olarak etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak,
 • Atık oluşumunu azaltmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı desteklemeyi,
 • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini azaltmayı ve kontrol altında tutmayı,
 • İSG (ISO 45001) ve Çevre (ISO 14001) yönetim sistemleri şartlarını yerine getirerek etkinliğini ve sürekli geliştirmesini Taahhüt ederiz.